Implement

Det langsiktige målet med Implement er å gjøre KASK-regionen til et kompetansesenter for utnyttelse av biogass til energi, og til å bli førende i forhold til viten og kompetanse på biogassområdet. Ut over metoder og planer for biogass-implementering er målet at det som resultat af prosjektet kan etableres et antall virksomheter og arbeidsplasser i regionen som arbeider med biogass.

 

Norsk prosjekteier

IPARK AS

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 167820 Kjell

Total: 2.139.671 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Lemvig Kommune, Samsø Kommune, Samsø Energiakademi, Innovatum AB, (svensk koordinerende partner), Dalslandskommunernes Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Biogas Väst, Trollhättan Energi AB, Østfold Fylkeskommune