Implement i Regiostars-finalen

Gjennom konkret handling og samarbeid mellom næringsliv og det offentlige har Implement (IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak 2012 – 2014) arbeidet for å gjøre programområdet til en foregangsregion for bruk av biogass. Ut over metoder og planer for biogass-implementering, har målsetningen vært at det etableres flere virksomheter som arbeider med biogass.

Nå er prosjektet plukket ut som en av 17 finalister til Regiostars Awards, hvor vinneren kåres under Open Days 2015.

– I løpet av prosjektperioden har Implement bidratt til vekst og etablering av nye virksomheter over hele Skandinavia, i en fremvoksende bransje med stort potensial, uttaler RegioStars-juryen.

Prosjektpartner Østfold fylkeskommune har siden 2013 hatt mer enn 100 biogass-busser i sitt rutetilbud etter at dette ble stilt som krav i den offentlige anbudskonkurransen. Blant andre konkrete resultater viser juryen til etablering av flere biogass-anlegg som gir et bærekraftig energibidrag til sine nærområder. Videre har prosjektet bidratt til etableringen av en biogassferje som betjener reisende til og fra den danske øya Samsøe, nye næringsklynger og Danmarks første stasjon for biogass-drevne busser og biler.

LES MER: Norge viser vei til grønn gass-transport

Prosjektet har resultert i en årlig reduksjon i CO2-utslipp på 15 000 tonn, mens den direkte verdiskapingseffekten er beregnet til rundt 20 millioner euro.

 

 

regiostars2015