ILSA

ILSA, Innovation Leverage through Systematic Approach

Sammen med Peak Innovation har Nasjonalparken Næringshage startet opp prosjektet Innovation Leverage through Systeamtic approach (ILSA). Prosjektet skal bygge kompetanse på innovasjonsledelse og kunnskap om innovasjonssystemet for å styrke innovasjonskapasiteten hos regionene Jämtland og Trøndelag.

Bakgrunn

Både Trøndelag og Jämtland har et behov for å øke sin innovasjonsgrad og investeringsvilje i forskning, utvikling og innovasjon. Initiativ som retter seg mot å øke innovasjonsgraden i bedrifter er ikke tilpasset forutsetningene til små og mellomstore bedrifter i distriktet.

Formål

Prosjektet skal legge et grunnlag for å utvikle tilpassede verktøy for strategisk innovasjon, og utvikle innovasjonssystemets kapasitet. Prosjektet skal utveksle erfaringer og kunnskap, og styrke den strategiske innovasjonsfremmende innsatsen i grenseregionen. Slik skal prosjektet samle kraft, utforske gode eksempler, sikre samarbeid og bygge et grunnlag for å etablere et systematisk innovasjonssystem i Trøndelag og Jämtland.

Tidsplan

Prosjektet løper over 18 måneder med oppstart i desember 2022.

Norsk prosjekteier

Nasjonalparken Næringshage

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2022 - 30.06.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 607 250 NOK

Total: 152949 €

Andre partnere

Peak Innovation