IIPD – Integrated Interregional Product Development

Att nyttja den nya tekniken i form av videokonferens, virtuella miljöer och andra delade verktyg gör att man kan få stora effekter på ledtiden och kostnaderna för produktutveckling och produktionsanpassning. Syftet med projektet är även bl a att förbättra förståelsen för näringslivets behov av FoU hos universitet och forskningsinstitutioner samt att utveckla infrastruktur och de tekniska miljöer som används i modern produktutveckling, speciellt i

Att nyttja den nya tekniken i form av videokonferens, virtuella miljöer och andra delade verktyg gör att man kan få stora effekter på ledtiden och kostnaderna för produktutveckling och produktionsanpassning. Syftet med projektet är även bl a att förbättra förståelsen för näringslivets behov av FoU hos universitet och forskningsinstitutioner samt att utveckla infrastruktur och de tekniska miljöer som används i modern produktutveckling, speciellt inom simuleringsområdet.

nom simuleringsområdet.

 

Norsk prosjekteier

Norut Gruppen AS

Kontakt

  • Karlsson, Lars

Prosjektperiode

01.04.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Total: 520034 €

Mer om prosjektet