IGS

Prosjektet «IGS Intermodala-Godstransporter-Statistik» skal kartlegge og analysere godsstrømmene i og gjennom regionen, samt utrede behov og effekter av økt intermodalitet og etablering av kombiterminaler i regionen. Dette vil gi økt kunnskap om nåværende og fremtidige transportbehov og muligheter i regionen, og dermed være en viktig brikke i en helhetlig og bærekraftig transportplanlegging på tvers av grensene i Fyrbodal, Østfold og Akershus.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2010 - 31.08.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 812.000 Kjell

Total: 643050 €

Mer om prosjektet