Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling

Jämtlands läns landsting/Område FoU och Trøndelag Forskning og Utvikling ska presentera kunskap om hur regionens idrottsanläggningar ska användas för att på bästa sätt utveckla samhälle och näringsliv.
Grunden i projektet är att undersöka på vilket sätt existerande idrottsanläggningar lägger grunden för värdeskapande möten som leder till lokal/regional identitet, sysselsättning och engagemang. Projektet ska utveckla ett kompetensutvecklingskoncept som är användbart för utveckling av samhälle och näringsliv.

Norsk prosjekteier

Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Kontakt

  • Bye, Robert

    Trøndelag Forskning og Utvikling AS

    +47 932 01 262

    Send e-post

Prosjektperiode

15.10.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 800 000 Kjell

Total: 353570 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Høgskolen i Nord-Trøndelag