ICNBC

Prosjektet har som hovedmål å fremme ressurseffektive boligløsninger. Dette oppnås gjennom å utvikle løsninger som baserer seg på åpne standarder for små og mellomstore bedrifter, aktører i offentlig sektor og privatpersoner. Prosjektet skal blant annet utvikle modellbaserte styringssystemer tilpasset byggebransjens behov. Videre skal prosjektet belyse hvordan bedriftene kan komme i gang med bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og -prossser, samt hvordan man kan håndtere ulikhetene i byggereglene mellom de nordiske landene.

Slik understøtter prosjektet de operative forutsetningene og konkurransekraften i små og mellomstore bedrifter. Dessuten styrkes ferdighetene i det offentlige til å tilby grenseoverskridende service.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

01.01.2016 - 01.01.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 175 025 Kjell

Total: 1 270 749 €

Andre partnere

Oulun kaupunki, Umeå universitet, LTU