Husnøkkelen II

Prosjektets mål er å utvikle kulturmiljøer innenfor Nordens Grønne Belte gjennom formidling av kunnskap og informasjon. Bevisstgjøring skal gi bedre forståelse av kulturavens verdier og utviklingspotensiale. Denne utviklingen er viktig både for bolyst og deler av regionens næringsliv.

Verdien av å verne om regionens bygningsmessige kulturarv skal tydeliggjøres for viktige aktører som huseiere, politikere og tjenestemenn i lokal og regional forvaltning.

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2010 - 31.08.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 2.253.000 Kjell

Total: 642488 €

Andre partnere

Sverresborg museum
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Stiftelsen Jamtli