Horticulture (forprosjekt)

Prosjektidéen er å styrke økonomisk og sosial bærekraft og øke konkurranseevnen til regionene ved innovativ bruk av plastdrivhus og oppvarming til produksjon av bær og andre verdifulle dyrkbare planter.

 

Norsk prosjekteier

Njøs næringsutvikling AS

Prosjektperiode

01.07.2013 - 31.03.2014

Budsjett

Total: 39 000 €

Andre partnere

Agricultural University of Iceland, Iceland
The Agricultural Centre, Faroe Islands
Northeast Iceland Development Agency, Iceland
Greenland Agricultural Advisory Service, Greenland