Herregårder og parker i samspill

Kulturinstitusjonene Elingaard Herregård, Rottneros Park samt Mårbacka er alle av stor såvel kulturell som turistmessig betydning for kommunene og länet/fylket. De besøkende som for en stor del består av et eldre eller moden publikum har i de senere årene vist en nedadgående tendens. Det er nå behov for en fornyelse og mulighet til å teste og utvikle nye metoder og attraksjoner for å kunne øke besøkstallet og gjerne få et yngre publikum.

Norsk prosjekteier

Østfoldmuseene - Fredrikstad museum

Prosjektperiode

01.05.2012 - 30.04.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 250 000 Kjell

Total: 58946 €

Andre partnere

Stiftelsen Mårbacka