Hästkraft II

Norsk prosjekteier

Kongelig Norsk Automobilklub

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 2357000 Kjell

Total: 519126 €

Mer om prosjektet