HALTI

Prosjektets hovedmål er å planlegge og organisere et dynamisk, langsiktig og grenseoverskridende samarbeid mellom lokalsamfunn, myndigheter og bedrifter med interesse for å bevare og utvikle natur-og kulturområdet i Halti landskapsområde. Videre skal prosjektet søke om Europarc Transboundary Park-status for området.

Norsk prosjekteier

Halti nasjonalparksenter

Budsjett

Norsk bidrag: 195 122 EUR

Total: 960 982 €

Andre partnere

Metsähallitus

LUKE

Gáivuotna Kåfjord

Nasjonalparkstyret for Reiska
nasjonalpark

Raisdouttarhaldi
landskapsvernområde

UiT – Norges arktiske universitet