Grønt Byggeri

Byggenæringen er viktig for utviklingen av ØKS-området, først og fremst i kraft av sine produkter, men også fordi næringen sysselsetter mange mennesker. Både virksomheter og ansatte er stadig mer mobile innenfor regionen. Utdanningen og fagtradisjonene i de tre landene er imidlertid uensartede, selv om de har mange fellestrekk.

Forprosjektet retter fokus mot byggnæringen og særlig utdanningssystemet i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Prosjektet har et mål om å utvikle et hoverprosjekt der felles utdanningsinitiativer innenfor blant annet byggeldelse og grønn/bærekraftig bygging. Dette gjøres gjennom gjennom en rekke aktiviteter som dels skal kartlegge kompetanse og -behov i regionen samt etablere nettverk mellom utdanningsinstitusjoner innenfor byggeledelse.

Gjennom nettverksbyggingen ønsker man gjennom forprosjektet å sikre et stabilt og robust partnerskap som sammen skal utvikle en gjennomtenkt prosjektplan for hovedprosjektet.

Norsk prosjekteier

Norges Byggskole

Kontakt

  • Eriksen-Vik, Øivind

    Norges Byggskole

    +47 63 89 25 60

    +47 906 44 885

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2009 - 31.03.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 110.000 Kjell

Total: 50.000 €