Grenseprofilen 2003

«Grenseprofilen 2003 – Befolkningsundersøkelse om helsetilstanden og miljøforhold i Østfold og Fyrbodal» skal kartlegge befolkningens syn på egen helsetilstand og miljøforhold som har betydning for denne, gjennom en spørreundersøkelse med sikte på å skape et felles utgangspunkt for utviklingen av folkehelsearbeidet i grenseregionen. Undersøkelsen vil tjene flere formål: – vise helsetilstanden for befolkningen i Østfold – Fyrbodal i 2003 – vise befolkningens oppfatning om viktige miljøspørsmål – belyse aktuelle helse- og miljøpolitiske problemstillinger – brukes som utgangspunkt for lokale tiltak og spesielle undersøkelser – få viderutviklet et offensivt folkehelsearbeid i grenseregionen.

Kontakt

Prosjektperiode

06.01.2002 - 31.10.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 697500 Kjell

Total: 137535 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.ostfold-f.kommune.no/