Grenseoverskridende innovasjon

Prosjektets overordnede mål er å etablere et grenseoverskridende veiledningstilbud for oppfinnere/ innovatører på Nordkalotten. Forprosjektet skal etablere kompetanse-partnerskapet som skal planlegge innhold og gjennomføring av et samarbeidsprosjekt som skal søkes finansiert under Interreg IVA Nord-programmet. I utgangspunktet inngår Forskningsparken i Narvik (prosjektkoordinator), VINN, Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik i partnerskapet på norsk side. På svensk side er ALMI Norrbotten partner. I løpet av forprosjektet er intensjonen å få med også finsk partner.

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av 1. halvår 2008.

Norsk prosjekteier

Forskningsparken i Narvik

Prosjektperiode

01.01.2008 - 30.06.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 60.000 Kjell

Total: 200.000 €

Andre partnere

VINN
Norut Teknologi
Høgskolen i Narvik
ALMI Norrbotten