Grenseløs Læring

Prosjektlet retter seg mot langtidsarbeidsledige. Ulike forvaltningsmyndigheter skal samarbeide på tvers av grensene og skal ta hensyn til økonomiske og menneskelige ressursanveldelse, nødvendig metodikk og nyskaping.

Norsk prosjekteier

Moss kommune

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 3744000 Kjell

Total: 599098 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.moss.kommune.no/