Grenseløs kunnskap II

Åtta doktorander ingår i projektet, fyra från vardera Sverige och Norge. Sju av dessa beräknas kunna avlägga doktorsexamen inom projekttiden. Projektet är bredare upplagt än traditionell forskarverksamhet, då verksamheten i hög utsträckning ska bedrivas genom samarbete med brukare, näringsliv och offentlig sektor. Ett mycket viktigt inslag blir att stärka samarbetet mellan forskning, näringsliv och brukare. Gränslös kunskap II är en förlängning av ett tidigare projekt (Gränslös kunskap) som erhöll stöd ur Interreg II. Gränslös kunskap drevs mellan 1998-1999.

Norsk prosjekteier

Norsk senter for bygdeforskning

Kontakt

  • Forbord, Magnar

Budsjett

Norsk bidrag: 1840846 Kjell

Total: 360400 €