Grenseliv

Dette skal skje i forbindelse med markeringen av unionsoppløsningens 100 års jubileum sommeren 2005.

Norsk prosjekteier

TV Østfold A/S

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 283486 Kjell

Total: 72376 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.tvostfold.no/