GRENI – Grønt Entreprenørskap og Innovasjonssystem (forprosjekt)

Prosjektet – som er et forprosjekt til et kommende større prosjekt- skal kartlegge partenes nåværende ressurser for å jobbe innenfor området entreprenørskap og innovasjon. Dessuten skal det gjennomføres en behovsanalyse for å kartlegge krav fra berørte næringer samt erfaringer fra relevante gode eksempler.

Ut fra analyseresultatene vil prosjekteierne utvikle en pilotutdanning innenfor entreprenørskap og innovasjon for partenes lærerstab. Dessuten kommer Torsta AB til å starte oppbyggingen av et grønt innovasjonssystem.

Prosjektet kommer til å kontakte berørte bransjeoranisasjoner og et utvalg bedrifter innenfor næringene. I behovsanalysen vil et antall organisasjoner og innovasjonssentre bli kontaktet for å innhente erfaringer og gode eksempler, samt for å knytte kontakter.
I tillegg vil et innovasjonssenter utenfor de nordiske landene bli besøkt.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Prosjektperiode

21.01.2013 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 84 500 Kjell

Total: 26233 €

Andre partnere

Skjetlein grønt kompetansesenter, Sør-Trøndelag
Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag
Mittuniversitetet (Miun) i Östersund