GRENI 2 – Grønt entreprenørskap og innovative miljøer i Midt-Norden: Kunnskaps- og modellutvikling

Prosjektet bygger på erfaringer fra forprosjektet GRENI, som ble gjennomført i perioden 2013 til 2014 i samarbeid mellom Mittuniversitetet og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Prosjektet har som må å utvikle gode modeller for samarbeid mellom grønne næringer i området. Det vil omfatte arbeid med å løfte frem gode eksempler og skape nye plattformer for samarbeid. I prosjektet deltar også Torsta AB, Mid Sweden Science park, Örnsköldsvik kommune og Companion Jämtland fra svensk side, mens norske prosjektpartnere er Mære landbruksskole, Skjetlein kompetansesenter, Proneo AS og Steinkjer Næringsselskap.

Prosjekteiere er Mittuniversitetet og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Totalbudsjettet er på 604 546 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 2 år og 8 måneder.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kontakt

  • Jorunn Grande

    Høgskolen i Nord-Trøndelag

    +47 74 11 21 48

    Send e-post

Prosjektperiode

01.05.2015 - 31.12.2017

Prosjektnettside

http://www.miun.se/greni