Green Building A-Z

Green Building A-Z er et tverrnasjonalt samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark som via læring og kunnskapsspredning skal kvalifisere offentlige byggherrer og byggesektoren til å etterspørre og bygge flere bærekraftige og energieffektive offentlige byggeprosjekter. Prosjektet inviterer inviterer offentlige utbyggere og private aktører i byggsektoren inn til et bredt samarbeid, hvor det gjennom nettverksmøter, workshops og seminarer skal informeres, diskuteres og utvikles ny metodikk og nye verktøy. De nyutviklede verktøyene skal utprøves via fem pilotprosjekter innen nybygg, renovasjon/vedlikehold og drift, med påfølgende evaluering og videre arbeid.

 

Norsk prosjekteier

Aust-Agder fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2016 - 31.08.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 3 413 905 Kjell

Total: 2 881 349 €