Gränssprängande omsorg II

Grundtanken i projektet är att det finns en rad olika sätt att bedriva verksamhet inom vård- och omsorg, både i privat och i offentlig regi. En förstudie har genomförts i samarbete mellan MICA, Östersunds kommun, Trondheims kommun och TISIP. Till skillnad mot förstudien har detta projekt en mer praktisk inriktning, även om det finns inslag av forskning i vissa delprojekt.

Norsk prosjekteier

TISIP

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 2224928 Kjell

Total: 502483 €