Gränsregional omsorgsfilosofi

Åtta gränskommuner vill genom samarbete ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial. Avsikten är att skapa en utbildningsmodell, ”Gränsregional omsorgsfilosofi”, riktad till personer med demenssjukdom, deras närstående och vårdpersonal i gränsregionen. Utbildning kommer att ske i de kommuner som deltar.
En gemensam omsorgsfilosofi ska stärka kvaliteten i omsorgsutbudet samt underlätta rörligheten över gränsen för både omsorgstagare, deras närstående samt vård- och omsorgspersonal. Framtaget studiematerial ska finnas tillgängligt för att kunna användas av andra kommuner längs den svensk-norska gränsen.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

01.09.2008 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 1 058 356 Kjell

Total: 858842 €

Andre partnere

– Strömstads kommun
– Rygge kommune