Gränsleden

Genom näringslivssamverkan över gränserna ska projektet utarbeta en hållbar gränsöverskridande turistisk produkt, Gränsleden, som innehåller både kvalité och kultur. Leden ska vara en stark komplement till den lokala näringen för att stärka regionens attraktion och konkurrenskraft.

Norsk prosjekteier

Tysfjord kommune

Prosjektperiode

01.02.2014 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1.140.000 Kjell

Total: 550 000 €

Mer om prosjektet