GITS – Geografisk informasjonstilpasning Norge-Sverige

Norsk prosjekteier

Statens kartverk

Kontakt

  • Lien, Karsten

Prosjektperiode

01.03.2002 - 28.02.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 2600000 Kjell

Total: 551200 €