GAPTA

Norsk prosjekteier

Saemien Sijte

Kontakt

  • Lyngman, Susanne

    +47 74 15 15 22

Prosjektperiode

01.01.2003 - 30.06.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 630000 Kjell

Total: 130380 €