Framtidens (produksjons)ledere i bygg- og anleggsbransjen

Området Oslo, Göteborg og Malmö/København er med sine 9 millioner innbyggere et sammenhengende, interregionalt vekstområde med et kommende stort behov for utbygging og forbedring av både bygingsmasser og infrastruktur. For å møte disse behovene internt i regionen er det behov for kompetanse innenfor ledelse, logistikk og styring i bygg- og anleggsbransjen. Det anses også som viktig at bransjeutdanningene i de tre landene harmoniseres.

Norsk prosjekteier

Norges Byggskole

Kontakt

  • Eriksen-Vik, Øivind

    Norges Byggskole

    +47 63 89 25 60

    +47 906 44 885

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 2656285 Kjell

Total: 2.099.370 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Danmarks Tekniske Universitet
Chalmers Tekniske Högskola samt KY-akademien
Vestby videregående skole
Nes videregående skole
Fagskolen i Oslo