Framtidens bærekraftige midt-i-mellombygder

Rakkestad og Färgelanda kommuner har likheter. Kommunene ligger på landsbygda med vannveier ved tettstedene, er randsonekommuner i ekspansive regioner og byer og deler en midt-i-mellomproblematikk. Formøter viser at kommunene arbeider med tilsvarende utfordringer rundt naturressurser, vann og bærekraftig utvikling. Gjennom samarbeid og kunnskapsdeling ønsker kommunene å finne nye måter å utvikle seg på. I forprosjektet skal kommunene gjennomføre fire felles workshops:

– Fornybar energi, ENØK, transport og bygninger
– Stedsutvikling og mennesker som endringsagenter
– Vannkvalitet i sjøer og elever, reduserte utslipp, drikkevann og tettstedsnære vannmiljøer
– Innsamling av interessante samarbeidsområder for hovedprosjektet

Norsk prosjekteier

Rakkestad kommune

Prosjektperiode

01.03.2008 - 31.12.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 310.000 Kjell

Total: 66448 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Färgelanda kommune