Förstudie Hållbar medborgardialog

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Kontakt

  • Strand, Pål

Prosjektperiode

01.05.2006 - 30.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 447000 Kjell

Total: 114904 €