Förprojekt SkolGIS

– Elever skal få større kjennskap til sin hjembygd og regionen Jemtland-Trøndelag gjennom samarbeid mellom skoler og ved hjelp av GIS i skolearbeidet. – Ved at lærere utvikler samarbeidet og tar del i hverandres pedagogikk skal det utvikles nye ideer for undervisning. – Lokale og regionale aktører, som kommuner, fylkesting, museer, næringsliv m.fl. vil bruke data. En geografisk database skal bygges opp som samler lokale og regionale data. En ferdig GIS-applikation skapes fra data och den ferdige applikationen skal legges ut på Internett for å gjøre den tillgengelig for alle skoler som kan anvende den i sitt skolarbeid.

Norsk prosjekteier

Steinkjer Næringsselskap AS

Kontakt

Prosjektperiode

06.01.2002 - 31.12.2002

Budsjett

Norsk bidrag: 150000 Kjell

Total: 33920 €

Prosjektnettside

http://www.steinkjer.net/