Forbareid Grenseløs Redningstjeneste

Gjennom forprosjektet Forarbeid Grenseløs Redningstjeneste ønsker man å gjennomføre alt nødvendig forarbeid for et framtidig hovedprosjekt med oppstart høsten 2008.

Hovedprosjektet skal ha som mål å utvikle en effektiv redningstjeneste som skal forebygge for at ulykker skal oppstå i grenseregionen, samtidig som en vil begrense skadevirkninger maksimalt ved en oppstått ulykke, katastrofe eller sabotasje.

Norsk prosjekteier

Halden kommune

Kontakt

  • Aakermann, Eivind

    Halden kommune

    +47 69 17 48 18

    +47 932 43 197

    Send e-post

Prosjektperiode

01.03.2008 - 31.12.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 250.000 Kjell

Total: 57874 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Strømstad kommune