Fokus Fred – 300 års markeringen av Karolinernes felttog og hva vi har lært

Prosjektet «Fokus fred» skal engasjere folk og foreninger til å samarbeide mer, både lokalt og regionalt. På denne måten ønsker man å markere den felles kulturhistorien mellom broderfolket i 2018, og gi rom til ettertanke om fred. Dette kan igjen kobles opp mot nåtidens internasjonale konflikter.

Norsk prosjekteier

Trondheim kommune

Kontakt

Prosjektperiode

15.08.2017 - 30.03.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 341 504 Kjell

Total: 245 565 €