Fjellkunnskap

Fjellkunnskap – en del av vår natur- og kulturarv

Sylan er et norsk-svensk fjellområde som opplever stor pågang fra turister. Det er forventet at besøkstallene øker i årene som kommer. Dette stiller krav til utviklingen av reiselivsnæringen i regionen, som også må ta hensyn til bevaring av områdets natur- og kulturarv.

Prosjektet skal øke kunnskapen om natur- og kulturarv i grensefjellene rundt Sylan – kunnskap som også er relevant for andre fjellområder i Sverige og Norge. Økt fjellkunnskap skal gi økt innsikt og sikkerhet, i tillegg til å legge til rette for besøksopplevelser for de som oppsøker fjellmiljøet. Prosjektet skal også spre bevissthet rundt behovet for ulike former for naturvern, øke kunnskapen om reindriftas utfordringer, klimapåvirkning, myndighetenes rolle og mulighetene for en ny og innovativ reiselivsnæring.

Norsk prosjekteier

Naboer AB

Kontakt

  • Adsten, Lennart

    Naboer AB

    +46 (0)70 320 04 69

    +46 (0) 70 320 04 69

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 396 952 Kjell

Total: 91 151 €