Felles ting

Forprosjektet skal analysere behov og muligheter for å skape en arena for nedbygging av handelshindre med tanke på å styrke utviklingen av næringsvirksomheter, bransjer og entreprenørskap i Nordens Grønne Belte-regionen.

Norsk prosjekteier

Næringsforeningen i Trondheim

Prosjektperiode

01.04.2010 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 112.000 Kjell

Total: 29448 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Midt-Norsk Handelskammer