Felles fjellrev

Fjellreven forekommer i fjellområder i Skandinavia. Til tross for freding siden 1930 er fjellrev bestanden svært liten. Fjellreven er oppført som sårbar på den norske rødlista over truede dyrearter.

Det er siste 20 år fra Hardangervidda i sør til Finnmark i nord bare påvist ynglinger i et fåtall av hiene der arten fremdeles har tilhold. Spesielt lite yngling har det vært i Snøhetta-området, Sylane og Tydalen-Holtålen.

Den norske forvaltningen har i langtid hatt fokus på fjellreven og gjort en del tiltak for å øke fjellrevbestanden. Det er derfor positivt at flere engasjerer seg i fjellrevproblematikken. Mål for prosjektet er å etablere en samarbeidsorganisasjon som skal arbeide over grensen for å øke fjellrevstammen i de jämt-trønderske grensefjella.

Norsk prosjekteier

Naturvernforbundet

Prosjektperiode

29.04.2008 - 28.04.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 50.000 Kjell

Total: 5421 €

Mer om prosjektet