FAMARB: Boligbygging i nord

Prosjektet samarbeider om å fremme energieffektivisering i rehabiliteringer av bygninger.

Norsk prosjekteier

UiT Narvik

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2018 - 30.11.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 169 806 Eur

Total: 882 395 €

Andre partnere

Oulu University of Applied Sciences, Oulu, FINLAND
Northern Arctic Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, RUSSIA
RISE Research Institute of Sweden, Borås, SWEDEN