Elleve nye prosjekter skal styrke samarbeidet på Nordkalotten

Hele 42 søknader kom inn da det nye Kolarctic-programmet utlyste økonomisk støtte til samarbeidet mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Av søknadene har 31 prosjekter partnere fra Norge.

Nå har overvåkningskomiteen i Kolarctic-programmet godkjent elleve av søknadene. Samtlige av disse har norsk deltagelse. Fem av prosjektene har norsk leadpartner.

Prosjektnavn Leadpartner Partnere i: 
Arctic Coast Bioremediation FBI State Regional Centre for Standardization, metrology and Testing in the Murmansk Region (MCSM) NO, FI, RU
BRIDGE – Barents Region Initiative for Developing Growth and Employability UiT – Norges arktiske universitet NO, FI, RU
Salmonid Fish and Freshwater Pearl Mussel Metsähallitus, Parks and Wildlife Finland NO, FI, SV, RU
Barents Region Transport and Logistics Council of Kainuu NO, FI, SV, RU
Supporting Environmental Economic and Social Impacts of Mining Activity Norut Narvik NO, FI, SV, RU
Ecological Restoration of Arctic Rivers County Administrative Board for Norrbotten NO, FI, SV. RU
Facility Management of Residential Buildings in Barents region UiT – Norges arktiske universitet NO, FI, SV, RU
Green Arctic Building UiT – Norges arktiske universitet NO, FI, SV, RU
Cross-border dialogue and Multi-Use Planning in the Pasvik and Grense Jakobselv catchments Fylkesmannen i Finnmark NO, FI, RU
Geo-Bio Hazards in the Arctic Region Geological Survey of Finland NO, FI, SV, RU
Agroforestry in Barents region Lapland University of Applied Sciences NO, FI, RU

Andre søknadsrunde i Kolarctic-programmet åpner allerede 26. juni, med søknadsfrist 29. september. I denne utlysningen blir det enklere adgang for bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland innen forretningssamarbeid som omhandler olje/gass eller fiskeri. Kolarctic Norge inviterer i den forbindelse til et informasjonsmøte i Kirkenes 21. juni.

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser. Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

Programmet gir støtte til prosjekter som bidrar til målsettingene innen følgende innsatsområder:

Levedyktig økonomi, natur og miljø i Arktis

Økt grensemobilitet for mennesker, varer og kunnskap

Et Kolarctic-prosjekt må bestå av minimum én partner fra en EU-stat (Sverige og/eller Finland) og Russland. Partnere fra Norge kan delta på lik linje med partnere fra EU og Russland. Programmet kan også gi støtte til bilaterale samarbeidsprosjekt mellom Norge og Russland når prosjektaktivitetene omfatter olje- og gassindustrien, og det er vanskelig å finne fram til relevante partnere i Sverige eller Finland. Både bedrifter og offentlig virksomheter kan søke om støtte.