EVINN

EVINN skal forberede søknad om et hovedprosjekt med mål om å utvikle og yutnytte felles kompetanse i Kattegat/Skagerrak-regionen knyttet til innovasjonsmuligheter i forbindelse med større (sports)arragengementer.

Norsk prosjekteier

Norges Idrettshøgskole

Prosjektperiode

01.10.2010 - 15.02.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 30115 Kjell

Total: 51.546 €