Entreprenørskap i hele skolen (01.08.2010)

Initiativet vil gjennom samarbeid mellom institusjonene styrke entreprenørskapsutdanningen i de tre deltakende fylkene. Ungt Entreprenørskap har en styrke i samarbeidet med grunnskolene (1. – 10. klasse) mens Ung Företagsamhet har sin relative styrke i arbeid sammen med videregående skole. På sikt skal prosjektet bidra til å styrke innovasjonsevnen og verdiskapingen i alle deler av grenseregionene.

UE og UF har som formål – i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører – å:
• utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
• gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og ungdommens samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Prosjektet bygger på et samarbeid med utdanningssystemet, og samarbeid skole/arbeids- og næringsliv i Hedmark, Dalarna og Akershus. Dette skal bidra til å skape en entreprenørskapskultur i hele utdanningsløpet, fra små barn til høgskolestudenter, i grenseregionene.

Helhetlig tenkning med utveksling av ideer og kunnskap over landegrensene skal styrke kvaliteten på aktiviteten og utvikle kompetanse og holdninger som på sikt skal fremme den interregionale og regionale verdiskapingen.

Samfunnsforskning indikerer at 30 % av yrkeskategoriene som vil finnes om 25 år ikke
eksisterer i dag. UE og UF arbeider med å øke kompetansen til lærere og med å gi barn og unge en skolehverdag der dilemmakompetanse og evne til omstilling settes høyt.
Søkerne vil utnytte de to landenes sterke sider i entreprenørskapsarbeidet; arbeid med videregående skole i Sverige og med grunnskolen i Norge. Ungdomsbedrifter i videregående har en mye bedre forankring i Sverige enn i Norge. Norge har mange metoder og programmer for grunnskolen som kan tilbys til Sverige. I Sverige er man i startfasen med arbeidet mot grunnskolen.

Samarbeidsprosjekter skal etableres der felles kompetanse brukes til å skape nye eller forbedre eksisterende metoder og programmer. UE Akershus bidrar spesielt i prosjektet med sin Oslo-nære kompetanse, sitt volum- og sin profesjonalitet.
Begge land er i startfasen med å jobbe med lærerutdanningen der UE og UF overfører kompetanse om entreprenørskap og sine programmer og pedagogiske metoder. Dette blir hovedsaken i arbeidet med høgskolene.

UE og UF er avhengige av ”goodwill” og et formalisert samarbeid med høgskolene for å nå måltallet på deltakende lærerstudenter. Føringer for bruk av timeantall fra skoleeiere i videregående skole legger rammer for arbeidet. Satsninger fra stat/regjering vil påvirke arbeidet direkte og det samme gjelder kommunenes og fylkenes satsing på entreprenørskap.

Norsk prosjekteier

Ungt Entreprenørskap Norge

Kontakt

 • Skotland, Petter

  Ungt Entreprenørskap Norge

  +47 901 92 256

  Send e-post

 • Melheim, Terje

  Ungt Entreprenørskap Norge

  +47 986 20 806

  Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2010 - 31.07.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 6.152.743 Kjell

Total: 1575473 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Ung Företagsamhet