Enningdalselven

Det finns ingen samordning mellan de fiskevårdsåtgärder som sker i Norge och Sverige. Syftet med detta projekt är att åstadkomma en permanent svensk/norsk samförvaltning av Enningdalsälven och dess utloppsområde i Idefjorden där man utgår från vattnets gränser och ser vattnet och fisken som en gemensam resurs.
Projektets långsiktiga mål är att bevara den rika biologiska mångfalden i gränsområdet. Genom att ta fram gemensamma vattenvårdsplaner, fiskevårdsplaner, gemensamma bedömningsgrunder för vattenkvalitet med mera. blir förutsättningarna goda för en väl fungerande gränsöverskridande förvaltning av den gemensamma resursen vatten och fisk.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for naturforskning

Prosjektperiode

19.06.2008 - 19.06.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 515 000 Kjell

Total: 1395754 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Länsstyrelsen i Västra Götalands län
– Direktoratet for naturforvaltning
– NINA
– Fylkesmannen i Østfold
– Halden kommune
– Enningsdalsälvens vattenråd