Energismarte Idrettsanlegg

Bakgrunn:

Kostnader knyttet til drift av idrettsanlegg er en av idrettens største utfordringer. Dagens situasjon i de fleste idrettsanlegg preges av et høyt energiforbruk som påfører idretten høye kostnader. Et høyt energiforbruk i idrettsanleggene er i tillegg lite miljøvennlig som bidrar til en forverring av klimautfordringene.

 • Innhold:
  – Energikartlegging og driftsoptimering i utvalgte idrettsanlegg
  – Kompetanseutvikling – utvikle og tilføre ny kompetanse
  – Videreutvikle det utviklede verktøyet for kartlegging og driftsoptimering
  – Nettverksbygging i eksisterende og nye nettverk
  – Transnasjonal erfaringsutveksling

Offentlige og private anleggseiere, – både idrettslagseide og offentlig eide idrettsanlegg. Ca. 15 utvalgte idrettsanlegg i hvert fylke/län – totalt ca. 60 anlegg. Variasjon i både anleggstyper, idretter og anleggsstørrelser.

 • Målsettinger:
 1. Redusere energikostnadene med minst 25% i de involverte anleggene
  2. Frigjøre ressurser til økt aktivitet
  3. Økt fokus på energieffektivisering
  4. Høyere driftskompetanse hos anleggseierne
 • Forventet resultat/effekt:
 • Gjennom prosjektet «Energismarte idrettsanlegg» ønsker vi å bidra til en bevisstgjøring på energibruk, og gjennom en kartlegging i utvalgte idrettsanlegg bidra til en energieffektivisering og optimering av driften av anlegget. Dette vil i tillegg til en ren miljøgevinst også gi reduserte drifts-/brukskostnader for idretten som igjen vil kunne frigjøre ressurser til økt aktivitet.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Kontakt

 • Bjørn Høgsnes

  Nord-Trøndelag Idrettskrets

  97147448

  Send e-post

Prosjektperiode

01.05.2015 - 30.04.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 738 750 €

Total: 976 800 €

Andre partnere

Sør-Trøndelag Idrettskrets
NTNU v/Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)
Energiselskapene Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Jämtkraft og Hemab
Sveriges Riksidrottsförbund