DIT4BEARS

Prosjektet vil jobbe med tilpasning og overføring av Disruptive Information Technologies (IoT, Big data, Distributed Ledger Technologies og annet) for å imøtekomme sosiale og økonomiske behov i den Barents-Euro-Arktiske regionen. Utfallet av prosjektet skal brukes til å imøtegå relevante utfordringer innenfor transportsektoren, resirkuleringssystemer, mobilitet av folk og varer, transportsikkerhet ift. vedlikehold av regionens viktigste vinterveier, samt reindrift.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Budsjett

Norsk bidrag: 50 650 EUR

Total: 1 155 328 €