Det skandinaviske reisendekartet

Gjennom innsamling og spredning av informasjon om steder med tilknytning til romanifolket, skal det gis et bilde av romanifolkets kulturhistorie og reiser på tvers av landegrenser og kulturelle møter mellom folkegrupper. Samspillet mellom de reisende og majoritetsbefolkningen skal synliggjøres og tydeliggjøres.

Det geografiske fokus for prosjektet er grenseregionen mellom Bohuslän, Dalsland og Østfold, men også andre områder i Skandinavia skal engasjeres gjennom prosjektets nettverksbygging med tanke på å utvide det geografiske satsingsområdet

Norsk prosjekteier

Halden historiske samlinger

Kontakt

  • Andersson, Bodil

    Halden historiske samlinger

    +47 947 867 69

    Send e-post

Prosjektperiode

01.07.2010 - 30.06.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 416.000 Kjell

Total: 214350 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Västra Götalandsregionen
Bohusläns museum