Det euroarktiske mangfoldet – fra Kemi til Tromsø

Prosjektideens siktemål er å få til et samarbeid mellom bedrifter, kommuner og reiselivsorganisasjoner om markedsføring av opplevelsestilbud langs vegstrekningen Kemi – Kalix – Narvik/Tromsø.

Forundersøkelsen skal kartlegge interessen og viljen for å gå inn i et slikt samarbeid og eventuelt gi det mer konkret innhold. Partnere i forundersøkelsen er Kalix og Överkalix kommuner, Kemin Matkailu Oy og VINN.

Norsk prosjekteier

VINN Narvik

Prosjektperiode

01.08.2008 - 15.01.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 28 000 Kjell

Total: 23 800 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Kalix kommune
Kemin Matkailu Oy