Destinasjonsutvikling Østfold-Fyrbodal (DOFT)

Hensikten med prosjektet er å styrke internasjonal trafikk i perioder utenfor hovedsesongen gjennom et grenseoverskridende samarbeide om markedsføring av reiselivsprodukter og områder. Det er ikke gjennomført et tilsvarende samarbeid i regionen tidligere. Prosjektet vil foruten et samarbeid om markedskampanjer også fokusere på bruk av offentlig kommunikasjon mellom de to landene og økt kunnskap om hverandre i bedriftene slik at de i større grad kan selge hverandre.

De områdene som fokuseres i markedskampanjen er Koster og Hvaler/Fredrikstad. Områdene har fellesnevnere som kyst, kystkultur, aktiviteter og nasjonalparker. Merverdier for aktuelle kunder er å oppleve kyst/øyer i to land gjennom tilrettelagt logistikk og med opplevelser som utfyller hverandre. Hovedmålgruppa er Storbritannia (London m/omegn) og Tyskland (Frankfurt og Berlin) med Italia (Milano, Venezia og Roma) som sekundærmålgruppe.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

16.03.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 2.000.000 Kjell

Total: 428700 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Västsvenska Turistrådet AB
Prosjektleder Maria Johansson