DESME

Prosjektet skal utvikle en prosessguide for små- og mellomstore bedrifters (SMB) produktutvikling som skal bidra til raskere utvikling, styrket kompetanse og dermed mer internasjonalt konkurransedyktige produkter.

I første fase skal prosjektet samle inn, undersøke og dokumentere anvendbare prosesser, verktøy og kompetanse som allerede eksisterer. En teoretisk prosess skal gjennom dette utvikles og dokumenteres i form av en prosessguide. Deretter inviteres et antall interesserte bedrifter og konsulentgrupperinger til å delta. De utvalgte konsulentmiljøene vil bli invitert spesielt til å videreutvikle prosessguiden, som skal testes ut gjennom pilotstudier i 10-16 bedrifter med ulike produkutviklingsprosjekter, og hvor design er en viktig problemstilling.

Norsk prosjekteier

Borg Innovasjon AS

Kontakt

  • Horten, Bjørn

    Borg Innovasjon AS

    + 47 976 02 020

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2008 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 2.730.000 Kjell

Total: 532938 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sarpsborg kommune