Den röda tråden i demensvården

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Kontakt

  • Sydvold, Wenche

Prosjektperiode

01.04.2006 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1520000 Kjell

Total: 318862 €