Cross Border Cyber Capacity

Cross Border Cyber Capacity bringer sammen utfyllende kompetanse, infrastruktur og erfaringer i Innlandet og Värmland med den hensikt å forsterke kapasiteten for innovasjon knyttet til cyber- og samfunnssikkerhet.

Prosjektet har tre fokusområder:

  1. Gjennom Cyber Growth får bedrifter styrket kapasitet til å lykkes i et globalt marked.
  2. Gjennom Cyber Academy får samfunns- og næringsliv i regionene et styrket kompetansetilbud, og
  3. Cross Border Cyber Hub styrker grenseregionen sin kapasitet for strategisk posisjonering nasjonalt og internasjonalt.

Les mer: Styrker cyber- og samfunnssikkerhet i Innlandet og Värmland – Interreg.no

Norsk prosjekteier

Digital Innlandet

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2023 - 31.05.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 7632200 NOK

Total: 2145062 €

Andre partnere

På norsk side:
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Høgskolen i Innlandet
Vaager Innovasjon

På svensk side:
Stiftelsen Compare
Karlstads Universitet
Karlstad kommune