Countryside recreation

Norsk prosjekteier

Hedmark Reiseliv BA

Prosjektperiode

01.01.2006 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 2950000 Kjell

Total: 673248 €