COBS – det intelligente transportbåndet

Projektet skal utvikle og lansere et overvåkningssystem for rulletransportbånd i basisindustri, basert på innbygd elektronikk. Teknologien skal bidra til å redusere feil og stopp, og skal også muliggjøre forebyggende vedlilkehold.

Norsk prosjekteier

Forskningsparken i Narvik

Kontakt

  • Johansen, Fred R.

    Forskningsparken i Narvik

    Send e-post

Prosjektperiode

01.11.2010 - 01.11.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.172.000 Kjell

Total: 875.829 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Eistec AB